ANYPLICATION

Inteligentní infrastruktura pro moderní obce i firmy

Nabízíme komplexní služby pro řízení osvětlení, zabezpečení a komunikaci.

VEŘEJNÁ SPRÁVA | FIRMY A OPERÁTOŘI

Seznamte se s ANYPLICATION


ANYPLICATION je platforma služeb, které se doposud řešily samostatně, přestože řada prvků je nebo může být společná. ANYPLICATION řeší problematiku sběru dat, řízení osvětlení, dopravy, energetický management budov, a dále vytváří i přenosovou infrastrukturu pro prospěšné aplikace jako je například zabezpečení majetku, a to nejen firem, ale i obcí a jejich občanů.

Nabídka je připravena ve formě balíčků, které poskytujeme i prostřednictvím
našich obchodních partnerů pod jejich značkou.

Komunikace


Základem je spolehlivý přenos dat mezi servery, kamerami, svítidly, budovami a dalšími stacionárními či mobilními jednotkami. Většina stávajících systémů řeší přenos dat samostatně a tím se zvyšuje náročnost na technické zajištění i náklady na provoz.

ANYPLICATION přináší komplexní řešení, kdy jsou služby
vzájemně provázané a komunikují spolu.

CO PRO VÁS ZAJISTÍME

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

EKONOMICKÉ PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

 • Automatizovaný sběr dat
 • Interpretace dat do vhodných grafů a přehledů
 • Vedení dat včetně následného servisu a údržby
 • Zpracování návrhů, projektů i následné realizace
 • Odbornou montáž a následnou technickou údržbu
 • Jeden systém pro monitoring i řízení
 • Globální přehled nad spotřebou
 • Ovládání a komunikace přes vzdálený přístup
 • Nepřetržitá podpora a dohledové centrum
 • Vícenásobné komunikační cesty
 • Finančně dostupné řešení pro každého
 • Investiční náklady přebíráme na sebe
 • Vše pokrývá nenáročný měsíční poplatek
 • Rozhodujete se na základě požadavků nikoliv financí
 • Výhodné balíčky s kredity a slevami na služby

Data a chytré aplikace

Automatizovaný i manuální sběr dat včetně vytvoření prostoru pro jejich uchování, správy, aktualizace a následné údržby.
Přístup k datům je zajištěn prostřednictvím chytrých aplikací.

Přístupové body sítě LUCY

Osvětlení


Základem je inteligentní řízení a ovládání osvětlení. Řešíme nejen problematiku řízení vnitřního i venkovního osvětlení firem, ale přinášíme i komplexní řešení pro veřejné osvětlení pro města a obce.

ANYPLICATION přináší komplexní řešení řízení osvětlení, díky kterému lze dosáhnout jak významných úspor za elektrické energie, tak i zvýšení bezpečnosti.

CO PRO VÁS ZAJISTÍME

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

EKONOMICKÉ PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

 • Systém pro řízení a regulaci osvětlení pro firmy
 • Systém pro řízení a regulaci veřejného osvětlení
 • Pasport, generel, analýzu jasových poměrů pro obce
 • Zpracování návrhů, projektů i následné realizace
 • Následný servis, technickou údržbu a inovace
 • Úsporné technologie s vysokým světelným výkonem
 • Globální přehled nad spotřebou
 • Ovládání a regulace přes vzdálený přístup
 • Vzdáleně monitorované a ovládané rozvaděče
 • Servis a údržba včetně revizí a kontroly
 • Finančně dostupné řešení pro každého
 • Investiční náklady přebíráme na sebe
 • Vše pokrývá nenáročný měsíční poplatek
 • Rozhodujete se na základě požadavků nikoliv financí
 • Výhodné balíčky s kredity a slevami na služby

Analýza jasovou kamerou

Jasová kamera je špičkový přístroj, který umožňuje měření kvalitativních i kvantitativních parametrů osvětlení
pozemní komunikace. Na základě měření se v rámci analýzy posoudí, zda osvětlení vyhovuje požadavkům či nikoliv.

Zabezpečení


Základem jsou bezpečnostní systémy, které využívají vícenásobného jištění. Řešíme problematiku zabezpečení objektů firem, tak i objektů ve správě obce, veřejných prostranství a další objektů.

ANYPLICATION využívá kromě standardních bezpečnostních a kamerových
systémů i interaktivní prvky jako je automatické vyhlášení poplachu,
aktivní komunikace s narušitelem či virtuální sítě.

CO PRO VÁS ZAJISTÍME

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

EKONOMICKÉ PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

 • Návrh bezpečnostní strategie pokrývající všechna rizika
 • Zabezpečení objektů, parkovišť i areálů
 • Zabezpečení obecních objektů i majetku občanů
 • Zabezpečovací a kamerové systémy, pořízení záznamů
 • Nepřetržitý dohled a automatické vyhlášení poplachu
 • Kombinujeme monitorovací a interaktivní prostředky
 • Využíváme vícenásobné jištění
 • Minimalizace případných škod
 • Automatické vyhlášení poplachu
 • Vzdáleně ovládané zámky, kamery i osvětlení objektu
 • Finančně dostupné řešení pro každého
 • Investiční náklady přebíráme na sebe
 • Vše pokrývá nenáročný měsíční poplatek
 • Rozhodujete se na základě požadavků nikoliv financí
 • Výhodné balíčky s kredity a slevami na služby

Kontakt


Miracle Network, spol. s r.o.

Dubečská 3131/67, Praha 10, 100 00obchod@miracle.cz | +420 258 258 200
Naše umístění na mapě